Inostrane diplome

Inostrane diplome

Kako se priznaju inostrane diplome?

Priznavanje inostrane diplome nije potrebo za svako zanimanje Ako to zanimanje u Švajcarskoj nije regulisano, možete bez priznanja inostrane diplome ili iskaznice raditi u zanimanju. Da li možete raditi na svom profesionalnom polju ovisno je o tržištu rada i od zahtjeva budućeg poslodavca. Većina zanimanja u Švajcarskoj nije regulisano.

 

Ako je izučeno zanimanje u Švajcarskoj regulisano, ondaVaša inostrana diploma ili svjedožba o izučenom zanimanju trebia biti priznata od strane nekog švajcarskog državnog tijela ili institucij. Regulisanim se smatraju ona zanimanja, čije provođenje se uvjetuje posjedovanjem diplome ili svjedodžbe i koja se zakonski regulišu.

 

U Švajcarskoj postoje razne službe za priznavanje inostranih diploma i zanimanja. Na internet sajtu Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI (Državni sekreterijat za obrazovanje, istraživanje i inovacije) možete naći pregled nadležnih državnih tijela i institucija.

Priznavanje univerzitetskih diploma

Daljnje informacije o priznanju inostranih diploma u Švajcarskoj i pregled internacionalnih sporazuma u vezi regulisanja pitanja priznavanja možete naći na internet sajtu Rektorske Konferencije švajcarskih univerziteta swissuniversities.ch.

 

Inostrane mature se ne priznaju na saveznom nivou. Za pristup studiju se morate obratiti direktno univerzitetu.