Plata

Plata

Koliku platu dobivam?

Švajcarskim pravom nije definisana minimalna plata. Ali neki kolektivni ugovori ili obični radni ugovori predviđaju minimalnu platu za određene vrste zanimanja. Visina plate se ugovara kod zaposlenja između poslodavca i posloprimca ili posloprimateljice.

 

U slučaju neskrivljene sprečenosti za rad, poput bolesti, nesreće, vojne obaveze itd., zakon predviđa da poslodavac kroz određeno vrijeme mora i dalje isplaćivati platu . U kojem trajanju ovisi o trajanju radnog ugovora; obaveza za nastavak isplate plate postoji doduše tek, ako je ugovor na snazi tri mjeseca.