Nepravedno postupanje

Nepravedno postupanje

Osjećam da se prema meni nepravilno postupa. Šta mogu da uradim?

Dobro razmislite, zašto niste zadovoljni na svom radnom mjestu. Najbolje bi bilo da izradite zabilješke o pojedinim postupcima, koje neko treba i da posvjedoči (kolege ili kolegice sa posla). Prvo porazgovarajte sa nekim članom kadrovske komisije, ako u preduzeću postoji kadrovska komisija. Inače problem može da se rješi i kroz razgovor sa šefom kadrovskog odjela.

 

Uvijek potražite profesionalni savjet, prije nego što preduzmete neke korake na svoju ruku. Najbolje je da se obratite pravnom savjetovalištu ili nekoj instituciji za pomoć.

 

Ako ste član nekog sindikata, onda možete i tamo da se raspitate. Od koristi može biti i angažovanje interkulturalnih posrednika. Ili prvo o tome porazgovarajte s kolegicama i kolegama. Možda na taj način dobijete savjete, koji mogu biti od pomoći.