Ugovor o radu

Ugovor o radu

Šta se reguliše radnim ugovorom?

Ugovor o radu reguliše prava i obaveze poslodavca i posloprimca. Posloprimac se obavezuje izvršiti ugovoreni posao, a posloprimac je obavezan isplatiti platu i socijalna davanja, te odobravati dane za odmor. Ugovor o radu mora sadržavati barem imena obe stranke (poslodavca i posloprimateljice ili posloprimca), datum početka ugovora, posao koji se mora izvršiti i iznos plate, koja se mora isplatiti. Ono šta među strankama nije obuhvaćeno ugovorom često regulišu drugi zakoni ili odredbe, naime švajcarski Zakon o obaveznim odnosima i kolektivni radni ugovori.