Porez po odbitku

Porez po odbitku

Koje poreze moraju plaćati migranti?

Kao i Švicarci, tako su i migrantiobavezni platiti porez. Porez se plaća kako opštinama i kantonima, u kojima se živi – to je opštinski i državni porez – tako i federaciji – taj se zove direktan savezni porez.

 

Porezni sistem je organizovan tako da većina ljudi jednom godišnje ispunjava poreznu prijavu. U njoj navode koliko su u prošloj godini zaradili i kolika im je imovina. Porezna prijava se zatim predaje kod lokalnih poreznih službi. Iste onda izračunavaju visinu poreza i izdaju porezni račun.

 

U Švajcarskoj postoji porez po odbitku. Isti se od poreznih obaveznika ubire direktno preko poslodavca. Poslodavac odbija porez od plaće i prosljeđuje taj iznos poreznim službama. To se odnosi i na migrante bez dozvole boravka C, ako nisu u braku sa osobom, koja ima ili taj boravak ili švajcarsko državljanstvo. Visina poreza po odbitku razlikuje se od kantona do kantona; može se mijenjati iz godine u godinu.

 

Kako bi se sprečilo da migrantice i migranti budu dvostruko oporezovani – i u Švajcarskoj i dodatno u domovini – Švajcarska je sklopila Sporazum od dvostrukom oporezivanju sa preko 100 država. Ovi sporazumi također igraju važnu ulogu u vezi sa utajom poreza.