Briga u obdaništima i za školsku djecu

Briga preko podneva i nakon škole

Ko će se brinuti o mom djetetu preko podneva ili nakon škole?

U nekim opštinama postoje dnevna zabavišta ili dječja dnevna boravišta. U tim institucijama je osigurana briga za djecu van obdaništa i vremena u školi. Djeca tamo mogu i ručati. Neke škole i same organizuju brigu preko podneva. Ipak, to nije pravilo.

 

U mnogim opštinama preko podneva postoji menza za ručak, gdje djeca mogu nešto pojesti. Raspitajte se u obdaništu ili u školi o ponudi brige za djecu u opštini.

 

Troškovi brige za djecu zavise o prihodima roditelja i roditelji ih moraju platiti.