Odgoj

Digitalni mediji

Kako mogu da zaštitim svoje dijete u digitalnom svijetu?

Djeca i mladež odrastaju u raznolikom svijetu medija. U slobodno vrijeme gledaju televiziju, igraju kompjuterske igrice, informišu i umrežuju se preko interneta i komuniciraju putem mobitela sa svojim prijateljima. Novi mediji su normalna pojava u školi i u svakodevici Vašeg djeteta. Oni nude djeci i mladeži mnogo prilika za razvoj i učenje, ali nose sa sobom i opasanosti. Televizija i internet mogu da naprave ovisnim, djeca i mladež mogu biti maltretirana, može doći i do zloupotrebe njihovih ličnih podataka i slika ili može doći do seksualnih napastovanja.

 

Djeca trebaju pratnju roditelja, kako u fizičkom svijetu, tako i u digitalnom svijetu. Stoga je veoma važno da prvih godina zajedno sa djecom otkrivate mogućnosti digitalnih medija primjerenih uzrastu i da razgovarate o stečenim iskustvima. Odredite zajedno sa Vašim djetetom, koliko dugo se smije s time baviti i postavite jasne granice. Na taj način svoje dijete privikavate na sigurno konzumiranje medija, ono uči da sadržaje samostalno kritički provjerava, da prepozna moguće opasnosti i da nauči kako se može zaštititi.