Odgoj

Odgoj

Na šta moram obratiti pažnju kod odgoja svog djeteta?

Potrebe djece na čitavom svijetu su iste: Njima je potrebna bliskost i tjelesni kontakt, sigurnost i pažnja, razgovore i poticajnu okolinu, sigurnost i orijentaciju, priznanje kao jedinstvene i posebne osobe, te povjerenje u njihove sposobnosti.

 

Prije je odgoj bio više orijentiran na uključivanje djece u postojeće društvo. Ona su morala učiti da slušaju. Danas se sve više obraća pažnja na razvoj dječjih individualnih prednosti. Zadatak je roditelja da se brinu za dobre uvjete i vodstvo, da bi njihova djeca mogla rasti u tom smislu.

 

Savjetnik za roditelje „Snaga kroz povezanost“

 

Dokumenti

Kako moje dijete može da razvije svoje individualne prednosti?

Djeci su potrebni odrasli, koji su uzmu vremena da sa njima razgovaraju i da ih saslušaju. Djeci su potrebni odrasli, koji ih ohrabruju da isprobaju nešto novo. Djeca su potrebni odrasli koji ih bodre kod poteškoća i ako im je potrebna izdržljivost. Djeca su potrebni i uzori, koji im pokazuju kako se savladavaju konflikti i kako se ponovno može pomiriti.

 

Roditelji moraju djecu štititi od opasnosti koje djeca još ne mogu procijeniti. Stoga moraju postaviti granice i jasna pravila. Ali je također važno da djeca nauče samostalno odlučivanje. Oni trebaju razviti sopstveno mišljenje, te naučiti jasno reći da ili ne.

 

Uzmite osjećaje i razmišljanja svog djeteta od početka ozbiljno. Bodrite ih da se izražavaju. Dajte im slobodu tamo, gdje dijete smije samo odlučivati. Tako djeca mogu razviti samopouzdanje i svoje individualne prednosti.