Odgoj

Zaštita od droga i problemi sa ovisnosti

Kako mogu da zaštitim svoje dijete od problema sa ovisnosti?

Sva mladež može prije ili kasnije doći u situaciju, u kojoj im se ponudi alkohol i droge. Tada je važno da se mogu ograditi i reći ne. Najbolja zaštita se stoga sastoji u tome da Vaše dijete razvije hrabrost, samopouzdanje i samoodgovornost.

 

Nema smislas malom djecom razgovarati o opasnostima od droga. Ali kad djeca postanu veća isplati se razgovarati sa njima o problemima ovisnosti i štetnosti duhana, alkohola i droga. Objektivne informacije pomažu više nego prijetnje ili prodike.