Slobodno vrijeme

Igranje s drugima

Gdje moje malo dijete može da se igra s ostalom djecom?

Igrališta u javnim parkovima su dostupna svoj djeci i roditeljima. Djeca obožavaju da se igraju u pijesku, da se spuštaju sa tobogana i ljuljaju na ljuljaškama. Zato što češće trebate pratiti svoje dijete do najbližeg igrališta. Na taj način podupirete njegov zdrav razvoj.

 

Za djecu od otprilike dvije godine starosti postoje i grupe za igranje. Nekoliko sati u sedmici za djecu postoji profesionalna briga i potpora. U jednoj takvoj grupi vaše dijete ima priliku da dođe u kontakt sa vršnjacima i istovremeno da se pripremi za obdanište i za školu. Informacije u vezi ponude grupa za igranje u vašoj regiji možete da pronađete u opštini vašeg boravka.