Mala djeca

Mala djeca

Šta je potrebno maloj djeci za dobar razvoj?

Mala djeca trebaju skrb, njegu, zdravu ishranu, kretanje, kontakt sa drugom djecom, dovoljno sna, sigurnost i ljubav. Ali njima je potreban i poticaj i podrška kao priprema za školu i kasniji život.

 

Uzmite si redovito vremena za svoje dijete. Ispričajte mu priču, pjevajte sa njim pjesmu ili razgledajte sa njim slikovnicu. I u šetnjama se može se otkriti i naučiti puno novoga. Idite sa svojim djetetom često i na igralište da bi se Vaše dijete moglo igrati i trčati sa drugom djecom. Djeca uče uz razgovor i igranje puno novog, što je važno za njihov razvoj i kasniji uspjeh u školi: slušanje, izražavanje, posmatranje, orijentacija, koncentracija.

 

Vaše dijete otkrivanjem svijeta, igranjem sa drugom djecom, pjevanjem, slušanjem priča, doživljavanjem prirodeu i kretanjem, stiče važna iskustva, koja su kasnije u obdaništu ili u školi od značaja.

 

U Graubünden postoje i specijalne ponude za ranu podršku, kao šta su plivanje za bebe, grupe za puzanje, gimnastika za majke i djecu/očeve i djecu ili igraonice.

 

Informišite se o punudama u regiji i kod drugih roditelja ili u Vašoj opštini stanovanja.

65 kratkih filmova na 13 jezika

Roditelji mogu svoju djecu poticati u mnogo svakodnevnih situacija, u kojima se sjedinjuju događaji, doživljaji, igranje i učenje: Kod pomaganja u radionici, kod guljenja šargarepe u kuhinji ili kod igranja u lokvi poslije kiše.

 

U 65 kratkih filmova, koji se mogu puštati na 13 jezika, prikazuje se mnogo ideja i poticaja.