Mala djeca

Grupe za igranje

Trebam li poslati svoje dijete u grupu za igranje?

U grupama za igranje djeca se potiču u svom razvoju, te se pripremaju za dječji vrtić. Oni uče biti zajedno sa drugom djecom, igrati se, dijeliti, paziti jedan na drugoga, svađati se i onda se ponovno pomiriti. Ukoliko Vaše dijete loše vlada lokalnim jezikom, onda je to dobra prilika da svoje znanje jezika poboljša.

 

Informišite sa kod Vaše opštine stanovanja o ponudama za grupe za igranje na licu mjesta.