Srednja škola

Srednja škola

Šta je srednja škola?

Prvih devet godina školovanja su za svu djecu u Švajcarskoj obavezna. Više škole nakon obaveznog školovanja se zovu srednje škole – i gimnazija, kantonalna škola, „Gym“ ili „Kanti“. Pohađanje je dobrovoljno. Preduvjet za pohađanje srednje škole su dobre školske ocjene. Srednja škola se završava maturom. Ona je potrebna za kasnije akademsko obrazovanje, kao na primjer pohađanje univerziteta. Postoje i srednje škole koje vode ka stručnoj ili strukovnoj maturi.