Škola

Dječji vrtić

Funkcioniše li dječji vrtić već kao škola?

Dječji vrtić je pripravni stepen za školu. Djeca se mnogo igraju, crtaju, pjevaju, plešu i stvaraju kreativno, te dobivaju kratke lekcije od odgajatelja u dječjem vrtiću. Ponekad se djeca igraju sama, ponekad se igraju prema uputama odgajatelja u dječjem vrtiću.

 

Kroz igru i lekcije djeca stiču važne sposobnosti, koje mogu u školi i kasnijem životu dobro primjeniti: saslušati nekoga, izražavati se, zadržati se dulje vremena na nekom zadatku ili na nekoj igri, koncentrisati se, samostalno planirati i donositi odluke. Oni takođe uče da se snalaze sa drugom djecom i odraslima, te da poštuju zajednička pravila. Sa tim sposobnostima djeca imaju dobre šanse da budu uspješna u školi.