Podrška školskoj djeci

Djeca, strani govornici

Koje ponude postoje za djecu, strane govornike?

Za djecu, koja ne ne vladaju jezikom na kojem se lokalno održava školska nastava, postoje specijalna dodatna nastava. Ova dodatna nastava je besplatna. Djeca najčešće pohađaju ovu nastavu jednu ili dvije godine.

 

U nekolicini opština za novopridošlu stranu djecu postoji u kantonu Graubünden i integracioni razred. U tom razredu djeca pola ili kroz cijelu godinu dobivaju intenzivnu nastavu na nastavnom jeziku kao podršku školskoj integraciju.

 

Pohađanje nastave na domovinskom jeziku i kulturi (HSK) je dobrovoljno, ali se preporučuje. Tamo djeca proširuju svoja znanja jezika i kulture zemlje porijekla. Udruge roditelja i ambasade organizuju takve tečajeve. Što dijete bolje vlada svojim materinskim jezikom, to će mu lakše pasti učenje lokalnog jezika