Podrška školskoj djeci

Domaće zadaće

Ko će mom djetetu pomoći kod domaćih zadaća?

Učiteljica ili učitelj učenicama i učenicima daju domaće zadaće. Djeca trebaju kod kuće sami riješavati domaće zadaće. Roditelji mogu svoje dijete podržavati tako da se pobrinu za dobre okvirne uvjete. Od koristi je da se domaće zadaće pišu po mogućnosti svaki dan u isto vrijeme i na istom mjestu, te da ih se pri tome ne ometa. Isključite stoga za to vrijeme i radio i televiziju. Možda Vaše dijete može domaće zadaće pisati i sa drugim učenikom. Zajedničko učenje često je mnogo zabavnije.

 

Neke opštine i škole nude odmah nakon završetka škole pomoć pri pisanju zadaća uz nadzor. Tamo dijete može pistati zadaće pod nadzorom osobe koja se brine za to. A i udruge i organizacije ponekad organizuju povoljne projekte za učenje, za što se brine educirano nastavno osoblje. Postoji i privatna ponuda za instrukcije.