Podrška školskoj djeci

Pomoć kod poteškoća

Moje dijete se ne osjeća dobro u školi ili treba pomoć kod posebnih poteškoća?

Važno je da o tome razgovarate sa odgajateljicom u vrtiću ili s nastavnikom. Tako možete zajedno naći neko rješenje. To može biti konzultiranje pedijatra, psihologinje ili terapeutske pedagodinje. Ako se ne možete dogovoriti sa odgajateljicom u vrtiću ili nastavnikom, onda porazgovarajte s direktorom škole. I razgovor sa službom za školsku brigu (lokalna školska uprava) može biti od pomoći.

 

Kad djeca imaju posebne teškoće, onda je važno da im se pruži pomoć. Za razne probleme postoji besplatna podrška: Ako dijete ima problema sa govorom može pomoći stručnjak - logoped. Kod problema sa čitanjem i pisanjem pomaže terapija protiv legastenije. Terapija psihomotorke pruža podršku kod problema pri kretanju, a integrativna poticajna nastava kod problema pri učenju.