Naknadno doseljavanje porodice

Naknadno doseljavanje porodice

Naknadno doseljavanje porodice

Kod Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden (Služba za migracije i građanska prava Graubünden) ili na njihovom web sajtu postoje brošure na temu naknadnog doseljavanja porodice sa najvažnijim informacijama. Oni stoje na raspolaganju na njemačkom i italijanskom jeziku.

 

EU/EFTA državljani mogu u pravilu novisno o vrsti dozvoli boravka pustiti naknadno doseliti članove porodice. U članove porodice spadaju roditelji i djeca. Osobe iz trećih zemalja, koji posjeduju dozvolu boravka, mogu uzimajući u obzir zakonske preduvjete kod Biroa za migracije i građanska prava (Amt für Migration und Zivilrecht) podnijeti zahtjev za naknadno doseljenje porodice (bračni partner odnosno bračna partnerica i djeca). Zahtjev za naknadno doseljenje porodice mora se podnijeti u roku od 5 godina i kod djece iznad 12 godina u roku od godinu dana.