Nasilje u kući

Nasilje u kući

Nasilje u kući

Nasilje u braku i partnerstvu, kao i nasilje nad djecom, u Švajcarskoj se ne prihvaća. Onaj ko primjenjuje silu čini krivično djelo. Onaj nad kime se vrši nasilje, može se obratiti savjetovalištu. U akutno opasnoj situaciji možete zatražiti zaštitu i pomoć direktno kod policije (telefon 117).

 

Djeca i mladež

Djeca i mladi ljudi, nad kojima je počinjeno nasilje, mogu se obratiti sljedećim službama:

 

 • Savjetovalište za pomoć žrtvama Graubünden
  Klostergasse 5
  7000 Chur
  Telefon 081 257 31 50
  opferhilfe@soa.gr.ch
 •  

 • Pozivni broj za hitne slučajeve za djecu i mladež
  Telefon 147 (besplatan)
  www.147.ch

 

Sigurna kuća za žene Graubünden

Frauenhaus Graubünden (Sigurna kuća za žene Graubünden) nudi ženama, njihovoj djeci i mladim ženama prihvat i zaštitu, skrb i savjetovanje. Sigurna kuća za žene je otvorena i dostupna 24 sata dnevno ženskim žrtvama svih nacionalnosti. Telefon 081 252 38 02. Postoji i savjetovanje putem interneta.

 

Kontakt

Kontakt

 • Opferhilfe-Beratungsstelle des Kantons Graubünden

  Savjetovalište za pomoć žrtvama GraubündenKlostergasse 57000 Chur081 257 31 50www.soa.gr.ch

Savjetovalište za osobe koje vrše nasilje Graubünden

Muškarci, žene i mladi ljudi, koji su nasilni ili koji prijete nasiljem, mogu se obratiti Savjetovalištu za osobe koje vrše nasilje. Ponuda savjetovanja obuhvata telefonsko savjetovanje, interveniranje u krizama i pojedinačna savjetovanja. Stručnjaci izrađuju sa osobom, koja traži savjet, nenasilne oblike rješavanja konflikta.

Kontakt

Kontakt

 • Beratungsstelle für Gewalt ausübende Personen

  Savjetovalište za osobe koje vrše nasilje GraubündenGrabenstrasse 157000 Chur079 544 38 63www.gewaltberatungsstelle.gr.ch