Konflikti

Konflikti

Konflikti u partnerstvu

U partnerstvu iz različitih razloga može doći do konflikata i kriza, na primjer ako kod partnera dođe do različitih interesa ili predodžbi o ciljevima i vrijednostima. Ophođenje sa konfliktima se razlikuje od čovjeka do čovjeka i od para do para. Postoje specijalna savjetovališta koja parovima pomažu pronaći neko rješenje.

 

Konflikti u porodici

U porodicama ponekad može doći do teških i opterećujućih situacija, na primjer ako između roditelja i djece često dolazi do svađa ili ako se jedan član porodice nalazi u teškoj životnoj situaciji. Roditelji i djeca u takvim slučajevima mogu zatražiti pomoć, te se obratiti odgovarajućim ustanovama za savjetovanje. Hitan pozivni broj za roditelje nudi roditeljima savjetovanje dan i noć, kao i podršku u vezi pitanja vezanih za odgoj i razvoj djeteta ili za slučaj neke opasnosti, ako roditelji ili neko drugi mogao primjeniti nasilje nad djetetom. Savjetovanje je besplatno i vrši se telefonski 0848 35 45 55.