Invalidsko osiguranje

Invalidsko osiguranje

Čumu služi invalidsko osiguranje (IV)?

Skraćenica IV označava invalidsko osiguranje. Ono je pored AHV još jedno važno socijalno osiguranje u Švajcarskoj. Invalid je osoba, koja zbog nekog tjelesnog, psihičkog ili duševnog zdravstvenog oštećenja ne može raditi trajno ili dulje vrijeme (barem godinu dana).

 

IV ima u prvoj liniji zadatak da dotične osiguranike ponovno integriše u radno aktivan život. U to spada cijeli niz mjera za ponovno uključivanje u rad. Tek ako te mjere ne dovedu do cilja, onda IV osiguraniku isplaćuje penziju.

Kontakt

Kontakt

  • Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

    Ustanova za socijalna osiguranja kantona GraubündenOttostrasse 247000 Chur081 257 41 11www.sva.gr.ch