Zdravstveno osiguranje

Ušteda troškova

Kako mogu uštediti troškove za zdravstveno osiguranje?

Premije zdravstvenog osiguranja mogu opteretiti proračun domaćinstva. Postoje razne mogućnosti smanjivanja premije.

 

  • Uslijed veće franšize: Sa visokom franšizom (maksimalno 2500 franaka) premija se jako smanjuje. Pažnja: To se ipak isplati samo, ako ste rijetko bolesni i ako rijetko morate ići doktoru.
  • Uslijed jeftinijeg zdravstvenog osiguranja: Usporedite premije i usluge pojedinih zdravstvenih osiguranja, npr. sa kalkulatorom premija na internet sajtu federacije.

 

Kantonalnim individualnim reduciranjem premije : Osobe sa malim primanjima imaju pravo na kantonalno pojeftinjenje. To znači da kanton plaća dio premija zdravstvenog osiguranja. Da biste prijavili pravo na to morate svake godine u roku predati formular. Informišite se u Vašoj opštini stanovanja ili kod zavoda za socijalno osiguranje Graubünden.