Zdravstveno osiguranje

Participacija u troškovima

Šta moram platiti sam, šta plaća zdravstveno osiguranje?

Uz premiju morate učestvovati i jednom dijelu troškova za terapiju. Taj udio se naziva Franchise (franšiza). Visinu franšize možete sami odrediti. Najniža franšiza iznosi 300 franka, a najviša 2500 franaka. To znači: Kod najviše franšize morate sve ljekarske troškove platiti sami do iznosa od 2500 franka godišnje. Zato je premija niža. Kod najniže franšize (npr. 300 franaka) su mjesečne premije više. Zato se troškovi preuzimaju već kad pređu 300 franaka. Viša franšiza (i najniža premija) se isplate samo, ako ste rijetko bolesni.

 

Ako godišnji ljekarski troškovi prekorače franšizu, onda morate dodatno platiti 10 procenata troškova, to se zove participacija. Participacija po zakonu iznosi maksimalno 700 franaka godišnje. (Stanje 2019. godine)

 

Troškove trudnoće i poroda preuzima zdravstveno osiguranje od početka u cijelosti.