Zdravstveno osiguranje

Koliko košta zdravstveno osiguranje?

Koliko košta zdravstveno osiguranje?

Osigurane osobe moraju za zaštitu zdravstvenog osiguranja svaki mjesec plaćati doprinos: Premiju zdravstvenog osiguranja. Visina premije se može mijenjati svake godine. Zdravstveno osiguranje osiguranicima na jesen pismeno javlja novu premiju (onda možete i promijeniti zdravstveno osiguranje – ali obratite pažnju na otkazni rok u ugovoru!). Osiguranici sa novom premijom dobivaju iskaznicu zdravstvenog osiguranja sa brojem osiguranika. Trebali biste iskaznicu uvijek imati sa sobom: Morate ju predočiti u apoteci, kod doktora i u bolnici.

 

Premije zdravstvenih osiguranja razlikuju se prema osiguravatelju i mjestu stanovanja. Osnovno osiguranje je kod svih zdravstvenih osiguranja osigurano sa istim uslugama. Premije se razlikuju i prema odabranom modelu osiguranja i odabranoj participaciji u troškovima (franšiza).

 

Možete sami odabrati Vaš model osiguranja: Plaćate npr. manju premiju sa modelom osiguranja bez slobodnog izbora doktora. To znači da morate otići najprije kod određenog porodičnog doktora ili u HMO (zdravstveni centar).

 

Informišite se kod Vašeg zdravstvenog osiguranja o tačnijim informacijama. Uspoređivanje se isplati!