Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje

Ko i šta je osigurano kod zdravstvenog osiguranja?

Svaka osoba, koja živi u Švajcarskoj, mora biti obavezno osigurana kod zdravstvenog osiguranja. Sa zdravstvenim osiguranjem ste osigurani u slučaju bolesti, za vrijeme porodiljnog dopusta ili u slučaju nesreće. To znači da morate platiti samo mali dio troškova za posjete doktoru, boravke u bolnici ili za određene lijekove. Ostatak plaća zdravstveno osiguranje.

 

Takozvano osnovno osiguranje je obavezno. Zdravstvena osiguranja moraju primiti svaku osobu u osnovno osiguranje, nezavisno od starosne dobi i od zdravstvenog stanja. Osiguranici mogu svoje zdravstveno osiguranje slobodno birati. U osnovnom osiguranju su svi osigurani za iste usluge. U to spadaju npr. terapija u doktorskoj ordinaciji i bolnici, od doktora propisani lijekovi i laboratorijski pregledi, psihoterapija i fizioterapija, kontrolni pregledi za vrijeme trudnoće, cijepljenja, pregledi zdravstvenog stanja djece kao i dio troškova za transport u hitnom slučaju. Osnovnim osiguranjem nisu osigurane obične terapije kod stomatologa.

 

Možete dobrovoljno sklopiti dodatno osiguranje i za to morate platiti veću premiju. Time se plaćaju dodatne usluge kao npr. terapija kod stomatologa ili komfor u dvokrevetnoj ili jednokrevetnoj sobi u bolnici. Osnovnim osiguranjem bez dodatnog osiguranja (=opće osigurannje) su pokriveni troškovi općeg odjela za četverokrevetnu sobu.

 

Osiguranje za slučaj nesreće je sadržano u zdravstvenom osiguranju. Ali zaposlene osobe su već osigurane od nesreća preko svog poslodavca. Ako je to i kod Vas slučaj, od zdravstvenog osiguranja možete tražiti, da iz Vašeg osiguranja izuzme osiguranje za slučaj nesreće . Tako se premija smanjuje.