Sistem socijalnog osiguranja

Socijalna sigurnost

Sistem socijalnog osiguranja

U Švajcarskoj postoji dobro izgrađeni sistem socijalnih osiguranja. On osiguranicima treba pružiti zaštitu za primjereni životni standard u starosti, u slučaju invaliditeta kao i kod bolesti i nesreća, a dodatno nudi i finansijsko osiguranje za članove porodice u slučaju smrti osiguranika. Daljnja osiguranja pokrivaju rizike kao što su troškovi u slučaju bolesti i troškovi nesreće, nezaposlenost kao i porodiljni dopust i porodični doplatak.

 

Isplate iz pojedinačnih oblasti osiguranja finansiraju se u prvoj liniji od doprinosa na primanja. To znači, doprinosi se skidaju direktno sa plate zaposlenika. Poslodavci, samozaposleni i nezaposleni plaćaju finansijske doprinose. Zdravstveno osiguranje je u Švajcarskoj obavezno, a finansira se od doprinosa (premija) pojedinih osiguranika. Obzirom da ovi doprinosi nisu ovisni o primanjima, kanton osobama sa malim primanjima pruža podršku kod plaćanja doprinosa (=individualno snižena premija).

 

Federacija i kantoni pri tom u različitom obimu sudjeluju i kod finansiranja socijalnih osiguranja (izuzevši osiguranje u slučaju nesreće i mirovinsku skrb zaposlenika).

 

Sistem socijalnog osiguranja za starost je najvažnije socijalno osiguranje u Švajcarskoj i bazira na principu tri stupa:

 

  • Starosno penzijsko osiguranje i nasljedničko osiguranje (AHV)
  • Radno penzijsko osiguranje (penzijsko osiguranje)
  • Dobrovoljno starosno penzijsko osiguranje (3. stup)