Diskriminacija

Diskriminacija

Kako mogu da se odbranim protiv diskriminacije i rasizma?

U Švajcarskoj je zabranjeno ljude javno na osnovu njihove rase i pripadnosti nekoj etničkoj ili religioznoj skupini napadati ili ih diskriminirati na način da se povređuje ljudska čast. Zabranjeno je i uskraćivanje javno ponuđenih davanja. Rasne diskriminacija je prema krivičnom pravu javni delikt, ako je djelo počinjeno u javnosti.

 

Žrtve rasne diskriminacije se najbolje mogu savjetovati kod urgentnih i kriznih savjetovališta. Informacije o ovoj temi možete pronaći i u pravnom savjetniku «Rassistische Diskriminierung». Njega izdaje stručnaslužba za suzbijanje rasizma i može se dobiti besplatno na internetu.