Informativni centar Integracija Graubünden

Šta se podrazumijeva pod integracijom

Informativni centar Integracija Graubünden

Kantonalni informativni centar za Integracija u Churu je mjesto prvog kontakta za pitanja vezanih za temu Integracija i migracija. Tim informativnog centra Integracija savjetuje i informira kod pitanja poput: Nov/nova sam u Graubündenu i tražim informacije, kako bi se brže snašao/snašla? Moje dijete raste na različitim jezicima, kako mu mogu pružizi podršku? Gdje mogu da nađem odgovarajući kurs njemačkog jezika? Ukoliko Vaše pitanje ne spada u područje nadležnosti i kompetencija informativnog centra Integracija, posredovat će Vam se kontakt adresa odgovarajućih stručnih službi,odnosno stručnjaka. Svakog četvrtka popodne stoji Vam na raspolaganju i jezična savjetnica za pitanja učenja lokalnog jezika. Dodatno na informativnom pultu stoji na raspolaganju veliki izbor informativnih brošura o važnim svakodnevnim temama na raznim jezicima.

 

Radno vrijeme:

Utorak: 14.00 - 16.30 sati
Srijeda: 13.30 - 17.00 sati
Četvrtak: 13.00 - 18.30 sati (sa jezičnim savjetovanjem)

Kontakt

Kontakt

  • Informationszentrum Integration Graubünden

    Informativni centar Integracija GraubündenGrabenstrasse 17001 Chur081 257 36 83 / 081 257 26 38www.integration.gr.ch

Jezično savjetovanje

U kantonalnom informativnom centru Integracija u Churu nudi se svakog četvrtka popodne individualno savjetovanje za njemački jezik. Jezični stručnjaci provjeravaju Vaše jezične kompetencije i nivo poznavanja jezika, pokazuju Vam načine učenja lokalnog jezika i savjetuju Vas vezano za odgovarajuću ponudu kursa. Ponuda je besplatna. Prijava nije potrebna, ali ipak postoji mogućnost dogovaranja termina.

Kontakt

Kontakt

  • Informationszentrum Integration Graubünden

    Informativni centar Integracija GraubündenGrabenstrasse 17001 Chur081 257 36 83 / 081 257 26 38www.integration.gr.ch