Integracija

Integracija

Šta se podrazumijeva pod integracijom

Integracija je dinamičan, individualan i društveni proces koji počiva na uzajamnosti obaveza i prava i koji ima za cilj omogućiti sudjelovanje u ekonomskom i društvenom životu svih narodnih grupa. Poticanje integracije ravna se prema načelima «Zahtjevati i potpomagati» i podržava prije svega učenje jezika, poslovni napredak i socijalnu participaciju.

 

Stručno mjesto integracije upravlja i koordinira specifična poticanja integracije na kantonalnom i komunalnom nivou. Ono potiče i podržava projekte za jezičnu i socijalnu integraciju i osigurava posredovanje informacija iz područja integracije.

Kontakt

Kontakt

  • Fachstelle Integration Graubünden

    Stručno mjesto za integraciju GraubündenGrabenstrasse 17001 Chur081 257 26 38www.integration.gr.ch