Sporazum o integraciji

Sporazum o integraciji

Šta je sporazum o integraciji?

Zakon o strancima posvećuje integraciji strankinja i stranaca veliku pažnju. Isti određuje da dodjeljivanje dozvole boravka može biti uvjetovano i da se moraju pohađati kursevi jezika ili integracioni kursevi. Konkretne obaveze se dogovaraju sa migranticom ili migrantom u tzv. sporazumu o integraciji.

 

U kantonu Graubünden se od proljeća 2012. godine zaključuju sporazumi o integraciji sa osobama iz trećih zemalja koje se doseljavaju u okviru spajanja porodice. Namjera ovih sporazuma je da se provede individualno određivanje mjesta, da se ukaže na ličnu korist jezične i socijalne integracije i da se odrede konkretni koraci za učenje jezika.

 

Da bi se socijalna i poslovna integracija kasno doseljenih mladih ljudi iz EU/EFTA zemalja trajno podržala, izriču se individualne preporuke u vezi integracije.

Kontakt

Kontakt

  • Fachstelle Integration Graubünden

    Stručno mjesto za integraciju GraubündenGrabenstrasse 17001 Chur081 257 26 38www.integration.gr.ch