Politika

Građanska prava

Koja su najvažnija građanska prava?

U Švajcarskoj građani imaju čitav niz mogućnosti da aktivno sudjeluju u politici. To se tiče osoba, koji imaju barem 18 godina i koji su punoljetni, te koji posjeduju švajcarsko državljanstvo. Najvažnija građanska prava su ukratko objašnjena u nastavku.

 

  • Biračko pravo: Svake četiri godine građani biraju svoje narodne zastupnike u parlamentu. Oni određuju i egzekutivu kantona i opština. Pokrajinska vlada se, naprotiv, ne bira od strane naroda, nego se imenuje od strane nacionalnog parlamenta.
  • Pravo glasa: Kod referenduma ljudi s pravom glasa više puta godišnje odlučuju o činjeničnim pitanjima ili zakonima – na lokalnom, kantonalnom ili saveznom nivou. U manjim opštinama osim toga postoji i Opštinska skupština: Građani se okupljaju na licu mjesta, diskutuju o lokalnim činjeničnim pitanjima i odlučuju o njima.
  • Inicijativno i referendumsko pravo: Putem inicijative građani imaju mogućnost tražiti promjene u Saveznom ustavu. I putem referenduma mogu izvojevati da se rješenja parlamenta naknadno predoče narodu radi konačne odluke. Da bi inicijativa ili referendum bio moguć, potreban je određeni broj osoba s pravom glasa, koji će to svojim potpisom zatražiti unutar određenog roka . Zadnju riječ kod odluke zatim ima narod.
  • Peticijsko pravo: Ono omogućava svim osobama – dakle i migrantima-, predavanje u pismenom obliku formuliranih molbi, ideja i prigovora državnim organima. Oni doduše na osnovu neke peticije nisu obavezni nešto poduzeti. Ali, državni organi moraju predmet barem primiti na znanje.