Politika

Politički sistem

Kako funkcioniše politički sistem Švajcarske?

Švajcarska počiva na Saveznom ustavu (osnovni zakon države) i time je pravna država. Švajcarska je direktna demokratija, jer građani kod javnih pitanja imaju mogućnost suodlučivanja u velikoj mjeri. Direktna demokratija Švajcarske internacionalno služi za uzor.

 

Ona je federalistička, jer se sastoji od kantona, koji raspolažu širokom samostalnošću. Danas u Švajcarskoj ima 26 kantona, od kojih je šest polukantona. Oni su različite veličine i ne stvaraju ni jezičnu niti religioznu cjelinu: Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden i Nidwalden (polukantoni), Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel-grad i Basel-srez (polukantoni), Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden i Appenzell Innerrhoden (polukantoni), St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg, Ženeva i Jura.

 

Demokratija Švajcarske se počiva na Švajcarskom saveznom ustavu i poznaje diobu vlasti. To podrazumijeva da je državna vlast raspoređena na različite državne organe. Na nacionalnom nivou to izgleda kako sljedi:

 

  • Legislativa (zakonodavna vlast) je nacionalni parlament. Ona se naziva i Savezna skupština i sastoji se od dvije komore: Nacionalnog savjeta i Savjeta Kantona. Nacionalni savjet broji 200 članova i zastupa narod. Savjet Kantona s46 članovau Parlamentu zastupa 26 kantona.
  • Egzekutiva (izvršna vlast) je Savezno vijeće (Pokrajinska vlast). Ono ima sedam članova koji upravljaju Saveznom upravom. Jedan od Saveznih vijećnika preuzima na godinu dana dodatno i funkciju Saveznog predsjednika.
  • Judikativa (pravosudna vlast) se sastoji na nacionalnom nivou od Saveznog suda, Saveznog krivičnog suda i Saveznog upravnog suda.

 

Analogno Federaciji (cjelokupna država) poznaju i 26 kantona (članovi države) u Švajcarskoj diobenu vlast; ali njihova struktura može varirati: Postoje kantonalni parlamenti (ne u svim kantonima), kantonalne vlade i kantonalni sudovi.