Švajcarska

Ekonomske grane

Koje su najvažnije ekonomske grane u Švajcarskoj?

Švajcarska ekonomija se odlikuje visokom razvijenošću. Ona to zahvaljuje liberalnom ekonomskom sistemu, političkoj stabilnosti i uskom isprepletenošću sa inostranstvom. I naravno da tome doprinosi i dobro obrazovana radna snaga, koja bitno pridonosi uspjehu svojim visoko kvalificiranim radom.

 

Najveći ekonomski sektor u Švajcarskoj je uslužni sektor sa bankama i osiguranjima, turizmom, veletrgovinom i trgovinom na malo, javnim upravama i socijalnim osiguranjima. Za švajcarsku ekonomiju je uz to važan i industrijski sektor sa mašinskom industrijom, elektroindustrijom i metalnom industrijom, hemijskom i farmaceutskom industrijom, medicinskom tehnikom, prehrambenom industrijom i industrijom satova. Najmanji ekonomski sektor je poljoprivreda.

 

2017. godine je u Švajcarskoj bilo 590.000 ekonomskih preduzeća. Više od tri četvrtine djeluju u uslužnom sektoru. Preko 99 procenata preduzeća u Švajcarskoj su manja i srednja preduzeća (KMU); to su preduzeća sa manje od 250 namještenika. Oko 89 procenata su mikro preduzeća, dakle ona sa manje od 10 namještenika. Dvije trećine zaposlenika radi u KMU, jedna trećina u velikim preduzećima (Izvor: Savezna služba za statistiku, stanje 2017.)