Javni saobraćaj

Javni saobraćaj

Koje povoljne ponude postoje u javnom saobraćaju?

SBB i RhB nude različite pretplate kod kojih je korištenje javnog prometa jeftinije (npr. Halbtax, GA, Monatsabo, Gleis 7, Juniorkarte). Djeca do šeste godine života putuju besplatno uz pratnju.

 

Opština stavlja određeni broj povoljnih dnevnih karata za javni saobraćaj na raspolaganje. Sa njima se možete jedan cijeli dan voziti po cijeloj Švajcarskoj u svim javnim saobraćajnim mrežama. Dnevne karte su jako tražene. Obratite se stoga već ranije opštini, ako nekim određenog dana želite koristiti takvu kartu.