Savjetovanje

Savjetovanje

Gdje se mogu savjetovati?

U Švajcarskoj postoje više organizacija koje se bave stambenim pitanjima. Jedna od njih je Udruga stanara. Ta se udruga angažira za prava stanara, savjetuje članove i nudi druge usluge.

 

Službe za mirenje će Vas takođe informisati o svim pitanjima vezano za iznajmljivanje, kao npr. kod otkaza, povećanja kirije ili vraćanja depozita. Sem toga posreduju u slučaju spora između stanara i najmodavca. Savjetovanje i pregovori su besplatni. Na termin za savjetovanje morate ponijeti sve dokumente, prije svega naravno ugovor o najmu. U kantonu Graubünden su službe za posredovanje i službe za mirenje. Kontakt adrese možete naći na internet strani „Justiz Graubünden“ (Pravosuđe Graubünden).

 

Kontakt

Kontakt

  • Mieterinnen- und Mieterverband Graubünden

    Udruga stanara GraubündenPostfach 3617004 Chur081 534 05 95www.mieterverband.ch