Troškovi kirije

Troškovi kirije

Koji troškovi spadaju u kiriju

Kao prvo, za stan se mora plaćati mjesečna kirija, koja je ugovorena u ugovoru o najmu. Uz to dolaze i dodatni troškovi poput izdataka za struju i gas, telefonske priključke, internet vezu i kablovsku televiziju.

 

U dodatne troškove mogu spadati izdaci za grijanje, vodu, domara, održavanje vrta, odpadne vode, takse za odvoz smeća i drugo. Dodatni troškovi moraju uvijek biti navedeni i tačno opisani u ugovoru o najmu. Inače nisu dozvoljeni. Dodatni troškovi se srazmjerno raspoređuju na stanare. Postoje i dodatni troškovi, koji se najmoprimcu ne smiju zaračunati.

 

Jedan dio dodatnih troškova u pravilu plaćate mjesečno, zajedno sa kirijom. To se zove avansno plaćanje. Zatim dobivate barem jednom godišnje konačni obračun. Ako je avansno plaćanje niže od konačnog obračuna, onda morate doplatiti preostali iznos. Ako su troškovi manji, onda će Vam biti refundiran višak uplaćenog iznosa. Kontrolišete stoga tačno konačni obračun, to bi se moglo isplatiti.

Depozit kirije

Šta je depozit kirije?

 

Depozit kirije – naziva se i kaucija – služi najmodavcu služi kao garancija; npr. u slučaju neplaćenih kirija, otvorenih obračuna dodatnih troškova ili šteta u stanu, koje idu na Vaš račun. Depozit iznosi maksimalno tri mjesečne kirije. Ona se mora uplatiti na specijalni bankovni račun (račun za depozita ili kauciju); taj račun glasi na ime najmodavca. U pravilu Vam se ovaj depozit, uz kamatu, vraća nakon iseljenja iz stana. Od tog iznosa se mogu oduzeti jedinoi još neplaćene kirije ili štete u stanu.

 

Postoji i mogućnost sklapanja ugovora o garanciji kaucije za kiriju kod osiguravajućeg društva. Depozit tada plaća osiguravajuće društvo. Za tu se uslugu plaćaju godišnji doprinosi. Prednost: Vaš novac nije blokiran na računu za depozit i sa njime možete slobodno raspolagati. Nedostatak: Svake godine uplaćujete doprinose od nekoliko stotina franaka. Najpovoljnije je de novac za depozit sami nabavite.