مدرک و گواهی شغلی

مدرک و گواهی شغلی

مدرک و گواهی شغلی

اگر شما تجربیات زیادی در جهان کار به دست آورده¬اید، اما هنوز مدرکی ندارید، می¬توانید مدرک و گواهی شغلی را از طریق به اصطلاح روندِ اعتبار سنجی دستاوردهای تعلیمی کسب نمایید. یا اینکه شما می¬توانید شهادتنامه و مدرک شغلی را از طریق راهِ دوم تعلیمی دریافت کنید.

اعتبار سنجی دستاوردهای تعلیمی به این معناست که شما دانش کسب شده و تجربیاتتان را در یک زمینهٔ مشخص کاری، مستند کرده و بگذارید مورد آزمون قرار گیرد. شما باید حداقل، پنج سال تجربهٔ پیوسته در جهان کارِ این حوزهٔ شغلی به دست آورده باشید. اکنون شما می¬توانید این را مورد اعتبار بخشی قرار بدهید و از این طریق، یک مدرک شناخته شدهٔ فدرال را کسب کنید. به اینگونه، شما دانش شغلی خود را در یک پرونده، مورد شناسایی قرار داده و آنرا تحلیل و مستند می¬کنید. متخصصان شغلی، پرونده¬تان را مورد ارزیانی و داوری قرار می¬دهند. چنانچه، مهارت¬های مورد نیاز مدرک شغلی کافی باشد، شما کارت شناسایی مربوطه را دریافت می¬کنید. اگر کمبودهایی وجود داشته باشند، می-توانید آنرا با تعلیم تکمیلی، برطرف کنید

 

کارآموزی از دومین راه تعلیمی

یک فرد بالغ می¬تواند از دومین راه تعلیمی، تعلیم حرفهٔ شغلی را جبران و تکمیل کند. در اینجا هم شما باید حداقل پنج سال تجربه در جهان کار، در یک حوزه مشخص شغلی داشته باشید. اکنون، شما باید در هر حال، شناخت حرفه‌ای و شناخت عمومی دربارهٔ شغلِ مورد تعلیم را بیاموزید، مثلاْ در یک مدرسهٔ حرفه¬ای مناسب. برای تعلیم¬های بیشتر مشهور، مثلاً برای کارآموزی تجاری، کلاس¬های ویژه¬ای برای بزرگسالان وجود دارند. افزون بر این: هر سال در سوئیس بر اساس آمادگیِ مناسب، بیشتر از هزار نفر از بزرگسالان، یک امتحان نهایی به رسمیت شناخته شده از سوی فدرال را پشت سر می¬گذارند.