دیپلم¬های خارجی

دیپلم¬های خارجی

دیپلم¬های خارجی چگونه به رسمیت شناخته می¬شوند؟

برای هر شغلی، به رسمیت شناخته شدن یک فارغ التحصیلی خارجی الزامی نیست. چانچه، شغل شما در سوئیس مقرر و تعریف نشده است، می¬توانید بدون به رسمیت شناخته شدن دیپلم خارجی و یا مدرک شناسایی، به کار در شغل خود بپردازید. اینکه شما بتوانید در حوزهٔ شغلی خود کار کنید، وابسته است به بازار کار و درخواست¬های مورد نیاز صاحب کار آینده. بیشترینه شغل¬ها در سوئیس، تعریف شده و مقرر شده نیستند.

اگر شغلی را که شما آموخته اید، در سوئیس تعریف شده و مقرر است، باید دیپلم خارجی¬تان و یا فارغ التحصیلیٔ شغلی¬تان، از سوی یک اداره و یا نهاد سوئیسی، به رسمیت شناخته شود. شغل‌هایی به عنوان شغل¬های تعریف شده و مقرر شده هستند که اجرای آن شغل¬ها وابسته به داشتن یک دیپلم و یا مدرکِ شناسایی بوده و از نظر قانون، تنظیم شده و تعریف شده باشند.

 

به رسمیت شناخته شدن دیپلم خارجی

در سوئیس، مراکز مختلفِ به رسمیت شناختن فارغ التحصیلی¬ها و شغل¬ها وجود دارند. در صفحه‌ای اینترنتی دبیرخانهٔ دولت برای تعلیم، تحقیقات و نوآوری (دبیرخانهٔ دولت برای تعلیم، تحقیقات و نوآوری) به یک نگاهی کلی دربارهٔ ادارات و نهادهای مسئول دست خواهید یافت.

 

به رسمیت شناختن فارغ التحصیلی¬های مدارس عالی

معلومات بیشتر دربارهٔ به رسمیت شناختن دیپلم در سوئیس و نگاهی کلی به توافقنامه¬های بین‌المللی در بارهٔ مقرراتِ مسایل مربوط به رسمیت شناختن را می¬توانید از صفحهٔ اینترنتی کسب نمایید. Swissuniversities.ch اتحادیهٔ مدارس عالی سوئیس.

دیپلم¬های خارجی لیسه، در سطح فدرالی به رسمیت شناخته نمی¬شوند. برای گرفتن پذیرش تحصیلات دانشگاهی، مستقیماْ به مدارس عالی مراجعه کنید.

 

پیوندهای اینترنتی