مشاورهٔ تلفنی برای طفلها در وضعیت عاجل

مشاورهٔ تلفنی برای طفلها در وضعیت عاجل

مشاورهٔ تلفنی برای طفلها در وضعیت عاجل

کلینیک طفلها در شفاخانه ولایتی گرابوندن، مشاوره تلفنی برای طفلها در موارد عاجل ارائه می¬دهد. والدینی که پرسش¬های داکتری دارند، می¬توانند از طریق شماره تلفن ۰۹۰۰۲۵۶۶۱۱ معلومات حرفه¬ای و تخصصی دریافت کنند.

 

مشاورهٔ تلفنی هر روز، طی ۲۴ ساعت در خدمت شما است. یک مشاورهٔ تلفنی از طریق تلفنِ منزل، هر دقیقه ۳.۲۳ فرانک سوئیس هزینه برمی¬دارد (برآورد، ژانویهٔ ۲۰۱۶). در هنگامی که وضعیت عاجل با خطر جانی همراه است، با شماره تلفن عاجل ۱۴۴ و یا ۱۱۲ تماس بگیرید.