بدهکاری¬ها

بدهکاری¬ها

اگر بدهکار باشم، چه کار می¬توانم بکنم؟

کسی که بدهکاری بالا آورده است و متوجه شده است که أمور مالی¬اش را دیگر نمی¬تواند مهار کند، باید سریع عمل کند و از یک مشاورهٔ حرفه¬ای بدهکاری، جویای کمک شود. هر چه زودتر، بهتر! زیرا در این مورد هر چه بیشتر صبر کیند، بدهکاری¬ها کلانتر شده و از همینرو، دشواری¬های احتمالی نیز کلانتر می¬شوند.

 

در ولایت¬های گوناگون، مراکز مشاورهٔ بدهی غیر انتفاعی وجود دارند. خدمات اجتماعی ناحیه¬ها و کلیساها نیز، از دیگر مراکز رجوع هستند. مشاورهٔ بدهی، نخست کمک می¬کند که شما یک نگاه کلی دربارهٔ وضعیت مالی خود به دست بیاورید. بر این اساس، با شما بودجه‌ای برای مرمت و بازسازی بدهی، تهیه می¬شود. مشاور همچنین با آن کسانی که شما به آنان بدهکار هستید، تماس برقرار خواهد کرد (طلبکار) تلاش خواهد شد که آنان در حین مرحلهٔ شفاف سازی، طلب را به تعویق بیندازند (پرداخت قبضی باز در آینده، پرداخت به صورت اقساط).

تماس

تماس

  • Beratungsstelle für Schuldenfragen - Schweizerisches Rotes Kreuz Graubünden

    مراکز مشاوره برای مسایل بدهکاری \ صلیب سرخ در GraubündenSteinbockstrasse 27000 Chur081 258 45 80www.srk-gr.ch