زندگی سالم

در روز تا چه اندازه حرکت سالم است؟

در روز تا چه اندازه حرکت سالم است؟

حرکت کم می¬تواند انسان را بیمار کند. پیامدهای احتمالی، کمر درد، اضافه وزن و یا بیماری¬های قلبی – عروقی می¬باشند (مانند سکتهٔ قلبی). بنا براین هر روز، حداقل نیم ساعت فعالانه حرکت داشته باشید. مثلاْ تند راه رفتن، دوچرخه سواری، شنا، دویدن، کار در خانه یا در باغ. این ۳۰ دقیقه را می¬توانید به سه بار ۱۰ دقیقه¬ای در روز تقسیم کنید. به جای استفاده از آسانسور و یا پله برقی، از پله¬ها بالا بروید. از این طریق در زندگی روزمرهٔ خود، حرکت سالم را برقرار کرده¬اید.

بسیار مهم: طفلها نیز باید روزانه حداقل یک ساعت تحرک داشته باشند. از همینرو، ساعت¬های ورزش در مکتب، مهم هستند. طفلها می¬توانند تحرک بیشتری داشته باشند، اگر که به طور مرتب در یک انجمن ورزشی، ورزش کنند، به طور نمونه در یک باشگاهِ فوتبال.