زندگی سالم

مشکلات اضافه وزن

در صورت داشتن اضافه وزن، چه می¬توانم بکنم؟

آیا شما اضافه وزن و یا کاهش وزن دارید؟ در وحلهٔ اول شما باید عادت¬های غذایی و شیوهٔ زندگی خود را مورد بررسی قرار دهید. یا از داکتر فامیلی خود مشورت بخواهید. در مطب¬های داکتری و یا در دواخانه¬ها، جزوه¬های آگاهی بخشی در بارهٔ تغذیهٔ سالم و اضافه وزن \ کاهش وزن وجود دارند. برخی از شفاخانه¬های ولایتی، مشاورهٔ تغذیه¬ای ارائه می¬دهند. سؤال کنید که آیا بیمه¬ها، هزینهٔ این مشاوره را به عهده می¬گیرند یا نه. در کنار تغذیهٔ سالم، تحرک کافی نیز، مهم است.

در تمام سوئیس، برای طفلها و نوجوانانی که اضافه وزن دارند، برنامه¬هایی وجود دارند. هدف این دوره¬ها، رسیدن به یک وزن سالم می¬باشد.