کمک در دروان پیری

کمک در دروان پیری

وقتی که پیر هستم و نمی¬توانم به تنهایی در خانه زندگی کنم، چه کسی به من کمک می¬کند؟

موسسه Spitalexterne Hilfe und Pflege (Spitex) (کمک و مراقبت¬های خارج از شفاخانه) خدمات – وعده¬های غذایی تازه را موسسهدهی می¬کند: برای سالمندان، بیماران و افراد معلول، روزانه یک نهار گرم به خانه¬هایشان فرستاده می¬شود. اینکه کدام «موسسه کمک و مراقبت¬های خارج از شفاخانه» در ناحیهٔ شما مسئول است و چه خدماتی را ارائه می¬دهد و اینکه شما چه رقم می¬توانید با آنها تماس بگیرید، باید از اتحادیهٔ «موسسه کمک و مراقبت¬های خارج از شفاخانه» در گرابوندن پرس و جو کنید.

 

آدرس¬های مهم

آدرس¬های مهم

 • Spitex Verband Graubünden

  Rätusstrasse 227000 Chur081 252 77 22www.spitexgr.ch

Pro Senectute Graubünden

همچنین بنیاد Pro Senectute خدمات بسیاری ارائه می¬دهد. از این راه، شما می¬توانید دراز مدت¬تر در خانه زندگی کنید. Pro Senectute می¬خواهد استقلال و کیفیت زندگیِ انسان¬های بالاتر از ۶۰ سال، پا برجای بماند و از آن حمایت می¬کند. سالمندان و خویشاوندان آنان در موراد زیر، به صورت رایگان و محرمانه مورد مشورت قرار می¬گیرند:

 • دشواری¬های مالی
 • امور حقوقی
 • غلبه بر بحران¬های زندگی
 • تنظیم اوقات فراغت
 • و در مسایل زندگی و مسایل مربوط به روابط زن و مرد
 • شاید این کمک¬ها کافی نباشند و شما در تمام طول ساعات به کمک احتیاج داشته باشید. در این صورت، شاید مرکز مشاوره و یا خانهٔ سالمندان برای نیازهای شما، مناسب¬تر باشد.

  اینکه در کدام خانهٔ سالمندان و یا خانهٔ سالمندان بیمار ساکن خواهید شد، مربوط می¬شود به ناحیهٔ مسکونی شما. برای روشنگری در این مورد، با Pro Senectute و یا با داکتر فامیلی خود، مشورت کنید.

آدرس¬های مهم

آدرس¬های مهم

 • Beratungsstelle Pro Senectute Graubünden

  مرکز مشاوره Pro Senectute GraubündenAlexanderstrasse 27000 Chur081 252 75 83www.gr.pro-senectute.ch