بیمار بودن

مشکلات روحی

وقتی دچار مشکلات روحی هستم، چه می¬توانم بکنم؟

در زندگی، همیشه وضعیت¬های دشواری در فامیل، در محدوهٔ شخصی و یا در محل کار، پیش می¬آیند. بیماری¬های روحی مثلاْ مانند افسردگی، اغلب خیلی زیاد هستند. از هر سه نفر، یک نفر از این بیماری رنج می¬برد. افراد مبتلا، مثلاْ همیشه از ترس¬ها، رنج می¬برند و یا برای زمان درازی، دچار اندوهی فلج کننده می¬شوند. اغلب غیر ممکن است که بدون کمک¬های حرفه¬ای و تخصصی، بر این وضعیت¬ها، غالب آمد.

 

بیماری¬های روحی، بیماری¬هایی جدی هستند. این بیماری¬ها باید مداوا شوند. روانشناسها و یا روانداکتران (داکترانی با تخصص داشتن بر روان = روح انسان¬ها) می¬توانند شما را در این دوره¬های زندگی همراهی و حمایت کنند. روانکاوان و روانداکتران از طریق گفتگوها و یا درمان، همراه با بیماران به دنبال راه‌های تازه¬ای برای معالجه هستند. از این طریق، وضعیت می¬تواند بهتر شود.

 

چنانچه شما به کمک نیاز دارید، می¬توانید نخست با داکتر فامیلی خود صحبت کنید. او می¬تواند به شما یک فرد متخصص را معرفی کند. پایه¬بیمهٔ بیمهٔ داکتری شما، تنها در صورتی هزینه¬ها را متقبل می‌شود، که شما از سوی یک داکتر (روانداکتر) مورد معالجه قرار بگیرید.

 

همهٔ مشاوران و متخصصان روانکاوی، تحت حق سکوت قرار دارند و مجاز نیستند که هیچ یک از معلومات مربوط به شما را به دیگران منتقل کنند.

خدمات طب روانی

Psychiatrischen Dienste Graubünden برای حفاظت قبلی افراد بستری،یا قسما بستری و تکمیل کردن کار در بخش عاجل برای مریضان روانی کلان سال بصورت مطمئن قرار دارد.

تماس

تماس

  • Psychiatrische Dienste Graubünden (PDGR)

    خدمات طب روانیLoëstrasse 2207000 Chur058 225 25 25www.pdgr.ch