مشاوره

مشاوره

من و طفلم در صورت بروز مشکلات از کجا کمک بگیریم؟

در سوئیس گسترهٔ بزرگی از برنامه¬ها وجود دارند که به والدین، فامیل¬ها و طفلها حمایت¬های خود را ارائه می¬دهند. مشاوره¬ها اغلب رایگان هستند.

 

مشاوره والدین

والدینی که اشتک یا طفل خرد دارند می توانند به مرکز مشاوره والدین مراجعه نمایند. در آن جا راهنمایی های ضروری به حیث تغذیه، مراقبت، نگهداری و تربیت را دریافت خواهند کرد. حتی اگر اشتک شما اغلب داد وگریه می کندو یا بیقرار است، به شما کمک می شود. به حیث این موضوع می توانید پشت مرکز مشاوره بروید. اگر مشاورین والدین بخواهند آنها به خانه شما هم می آیند ویا می توانند از طریق تلفن یا آنلاین به شما معلومات بدهند.

 

مرکز خدمات روحی روانی گراوبوندن

در ولایت Graubünden مراکز السوالی¬ای در کور وجود دارند: داووس/ پلاتس، دومات/ اِمس، ایلانتس، لاندکوارت، پوشیاوُ سنت موریتس، اسکوُل، رُوِرِدُ و توسیس معلومات بیشتر و آمضامین¬های مربوطه برای تماس گرفتن را می¬توانید در صفحهٔ اینترنتی Amts für Volksschule und Sport (ادارهٔ مدارس عمومی و ورزش) پیدا کنید.

 

روانپزشکی طفلها و جوانان در گرابوندن

روانپزشچه وقت طفلها – و نوجوانان در گرابوندن (ک - یوت - پ) در صورت مشکلات روحی و جسمی، درمان و مشاورات ارزشمندی ارائه می¬دهد. دفتر مرکزی در کور واقع شده است. مراکز دیگر السوالی¬ای در داووس Davos، ایلانتس Ilanz، سامدان Samedan، روورِدو Roveredo و پوشیاوو Poschiavo قرار دارند.

 

در صفحهٔ اینترنتی به معلومات مربوط به برنامه¬ها و همچنین به آمضامین¬های تماس با مرکز و مراکز منطقه¬ای دست خواهید یافت.

 

کمک به طفلها و نوجوانان نیازمند

شماره تلفن عاجل ۱۴۷ متعلق به پرو یوونتوته به طفلها و نوجوانان در صورت داشتن پرسش، مشکل و در وضعیت¬های عاجل کمک می¬کند. در تمام ساعات شبانه روز. با تلفن، پیامک، گفتگوی آنلاین، ایمیل و نیز از طریق خدمات شبکه¬ای.