تعلیم و تربیت

خشونت بدر برابر طفلها

آیا اجازه دارم که طفلم را مورد ضرب و شتم قرار دهم؟

اعمال خشونت آمیز بر طفلها در سوئیس ممنوع هستند. به علاوه، ضرب و شتم تنها تأثیری منفی دارد: مناسبات با طفل به گونه¬ای پایدار آسیب می¬بیند. حس عدم اعتماد و حس ناتوانی رشد خواهند کرد. عزت نفس با ضرب و شتم آسیب می¬بیند و اعتماد به نفس نیز، کاهش می¬یابد. شاید طفل باور کند که استفاده از خشونت، راه حلی است برای رفع اختلافات و شروع می¬کند به ضرب و شتم طفلها دیگر. برخورد با طفلهای که مورد ضرب و شتم قرار می¬گیرند، معمولاْ همیشه دشوار است. آنان به صورت روزافزونی مشکلات جسمی و روانی و یا دشواری¬هایی در مکتب خواهند داشت.

 

بنا بر این، ضرب و شتم معنایی ندارد. می¬تواند این باشد که مادری یا پدری در یک لحظهٔ اضطراب آلود، «از دستش در برود». مهم عکس العمل بعد از آن است. والدین می¬توانند، معذرت خواهی کنند. آنان می¬توانند با طفل در یک لحظهٔ آرام در این باره صحبت کنند که چه چیزی به تشدید آن وضعیت انجامیده است و با یکدیگر بیندیشند که برای بار دیگر، چه عکس العملی باید داشته باشند.

مرکز مشاورهٔ تلفن عاجل برای والدین، به والدین، فامیل¬ها و افراد مسئول مراقبت از طفل، در وضعیت¬های عاجل و یا در مورد مسایل مربوط به موضوع تعلیم و تربیت و رشد طفل، ۲۴ ساعته در روز، کمک و مشورت می¬هد. مشورت از طریق تلفن و یا از طریق ایمیل، رایگان است. تلفن ۰۸۴۸۳۵۴۵۵۵.

 

شماره تلفن عاجل ۱۴۷ متعلق به پرو یوونتوته به طفلها و نوجوانان در صورت داشتن پرسش، مشکل و در وضعیت¬های عاجل کمک می¬کند. در تمام ساعات شبانه روز. با تلفن، پیامک، گفتگوی آنلاین، ایمیل و نیز از طریق خدمات شبکه¬ای.