اشتک

تعلیم زبان

چه چیزی در هنگامِ تعلیم زبان¬های محلی به طفلم کمک می¬کند؟

طفلها هر چه بهتر به زبان مادری صحبت کنند، به همان اندازه هم در آینده، زبان¬های محلی را ساده¬تر می¬آموزند. به همین دلیل: وقت بگذارید و با طفلتان به زبان خود، صحبت کنید.

 

با دخترتان و یا با بچهتان در هنگامی که کارهای خانه را انجام می¬دهید، صحبت کنید. در هنگامی که با آنان صحبت می¬کنید، خوب به آنان گوش دهید و پاسخ بگویید. همراه با آنان بیرون بروید – به محل بازی طفلها، به جنگل، کنار دریا، و به باغ وحش بروید. با آنان در بارهٔ آنچه آنجا قابل دیدن است، صحبت کنید و از این راه به آنان کمک کنید که گنجینهٔ لغات غنی¬تر شود. با یکدیر به کتاب مصور نگاه کنید و برای آنان قصه تعریف کنید.

 

در محل بازی طفلها و یا در گروه¬های بازی، طفلتان این موقعیت را دارد که با طفل‌های اهل آنجا، با هم باشند. در مورد لغت¬هایی که طفلتان در زبان جدید می¬آموزد، خوشحالیتان را نشان دهید. این، انگیزه و شهامت می¬دهد که لغات بیشتری بیاموزد.