مکتب

سیستم مکاتب در کانتون گراوبوندن

ساختار مکتبها در گراوبوندن چه رقم است؟

در سوئیس نظام تعلیمی، ولایت به ولایت متفاوت است. در ولایت گراوبوندن مکتب از ۷ تا ۱۶ سالگی (مکتب ابتدائی و تیلیمات ثانویه) اجباری است و در مجموع نُه سال طول می¬کشد.

 

بیشتر طفلها، پیش از شروع مکتب ابتدائی، دو سال به کودکستان می¬روند. پس از کودکستان دورهٔ ابتدایی مکتب ابتدائی (شش سال) آغاز می¬شود، پس از آن دورهٔ ثانویه ۱ (سه سال) شروع می¬شود. در دورهٔ ثانویهٔ ۱، أنواع مختلفی از مدارس با سطح دشواری بالاتر و یا پایین¬تر وجود دارند. در ولایت گراوبوندن مکتبٔ راهنمایی (شرایط عمومی)، مدارس ثانویه (شرایط گسترده¬تر) و همچنین لیسه سطح پایین و نیز لیسه وجود دارند. مدارس عمومی، یعنی مدارس مردمی رایگان هستند. این در اختیار والدین است که برای فرزندشان یک مکتبٔ خصوصی را انتخاب بکنند یا نه. مدارس خصوصی، هزینه بردار است. مسئولیت مدارس اجباری در ولایت گرابوندن، به عهدهٔ اداره مدارس عمومی و ورزش است. السوالی¬ها، کار مدارس را موسسه می¬دهند.

 

معلومات بیشتر در بارهٔ موضوع¬های مربوط به نظام تعلیمی را می¬توانید از مدارس السوالیٔ مسکونی خود و یا از Amt für Volksschule und Sport (ادارهٔ مدارس عمومی و ورزش) کسب کنید.

 

پیوندهای اینترنتی

تماس

تماس

  • Amt für Volksschule und Sport

    ادارهٔ مدارس عمومی و ورزش در گرابوندنQuaderstrasse 177000 Chur081 257 27 36www.avs.gr.ch

ثبت نام

معلومات مربوط به روند نام نویسی در کودکستان و یا مکتب را از السوالیٔ مسکونی خود و یا مستقیماْ از مدیریت مکتب دریافت کنید.