مکتب

مضامین¬های مکتب

چه مضامین¬هایی در مکتب تعلیم داده می¬شوند؟

در Graubünden قاعدتاْ مضامین¬های زیر تعلیم داده می¬شوند: آلمانی (در مناطقی که زبان رومانشایی¬ صحبت می¬شود، زبان رومانش، در مناطقی که زبان ایتالیایی صحبت می¬شود، زبان ایتالیایی- مناطقی هم هستند که مدارس آنجا با دو زبان تعلیم می¬دهند)، ریاضیات، زبان دوم ولایت (براساس هر منطقه، ایتالیایی، رومانشایی و یا آلمانی)، انسان و طبیعت Sachunterricht، نوشتن، مضامین ورزش، موزیک، طراحی \ رسم، کار و صنایع دستی، انگلیسی و دین. بسیاری از کادر تعلیمی، به طور مرتب با تمام صنف¬ها از طریق (شورای صنف) گفتگو می¬کنند.

 

برای معلومات بیشتر از دفتر مکتب السوالیٔ خود، کسب اطلاع کنید.