حمایت از طفلها در مکتب

چه رقم از طفلم حمایت کنم؟

چه رقم می¬توانم از طفلم در مکتب حمایت کنم؟

مهمترین مسئله، علاقهٔ شما به مکتب و آنچه طفلتان می¬آموزد، می¬باشد. از همینرو، اغلب از دخترتان و یا بچه تان بپرسید: «امروز در کودکستان \ در مکتب چه رقم گذشت؟» و یا: «چه کار کردید؟» وقت بگذارید برای گوش دادن. همراه با طفلتان خوشحال شوید، اگر که در کاری موفق بوده است و تشویقش کنید، چنانچه کاری برایش دشوار است.

 

مراقبت کنید که اولاد پس از مکتب، به طور مرتب (در یک جای ثابت و در یک زمان ثابت و مقرر) و بدون مزاحمت، تکالیف مکتب را انجام بدهد (بدون تلویزیون و رادیو).

دقت کنید که اولاد به موقع به رختخواب برود و صبح سرحال باشد. دقت کنید که اولاد صبح چیزی بخورد و برای میان وعدهٔ سالم غذایی، چیزی با خود به مکتب ببرد. طفلهای که زیاد تلویزیون ببینند و یا زیاد با بازی¬های کامپیوتری سرگرم شوند، می¬توانند دچار مشکلاتِ تمرکزی شوند. از همینرو، به خاطر طفلهاتان، برای آنان مرزی بکشید.

 

جهان مکتب و جهان فامیل، می¬توانند بسیار متفاوت باشند. بنا بر این، گاهی برای طفلها دشوار است که قواعد و ارزش¬های این دو جهان را با هم تلفیق کنند. به همین دلیل، مهم است که والدین، معلمان و مراقبان با هم تماس داشته و با یکدیگر کار کنند. اگر همکاری میان بزرگسالان خوب عمل کند، طفل می¬تواند خود را آسان¬تر برای مکتب و تعلیم متمرکز کند.